Witraże

Dwa zabytkowe i odrestaurowane witraże w kościele w Parsowie dla dwóch kapłanów to podziękowanie za ich trud oraz prośba o wstawiennictwo za nami wszystkimi u Boga…

Dnia 22 listopada 2019r. w czasie Mszy św. pogrzebowej śp. Ks. Piotra Neumanna poprosiłem całe zgromadzenie o niezwykły dar: ofiary zbierane tamtego dnia przeznaczyliśmy na witraż poświęcony osobie śp. Ks. Piotra w kościele w Parsowie; tu modlił się od dzieciństwa, tu wzrastało Jego powołanie, tu modli się z nami Jego Mama.

22 lutego 2019r. uzyskaliśmy zgodę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknach witrażowych w kościele w Parsowie. Odbierając dokumentację zdawałem sobie sprawę, że ważniejsze od witraży jest dokończenie prac konserwatorskich związanych z malowidłami ściennymi i sklepiennymi w kościele w Parsowie, które trwają od roku 2016. Cztery wakacje z kolei ekipa konserwatorska pracowała, a my wszyscy staraliśmy się o fundusze na ten cel. Oczywistym więc było, że należy najpierw dokończyć rozpoczęte prace, a potem myśleć o witrażach.

Wszyscy wiemy, że życie często pisze własny scenariusz. Nikt z nas nie mógł przewidzieć, że napisze właśnie taki. Tym bardziej dziękujmy Bogu za dar kapłaństwa śp. Ks. Piotra. Ponieważ znalazł się darczyńca na cały witraż, rozpoczęliśmy zbiórkę na drugi witraż poświęcony śp. Ks. Zygmuntowi Zychowi, który był proboszczem w naszej parafii w latach 1998-2000.

W grudniu 2019r. witraże zostały wymontowane i pojechały na warsztat. Po trzech miesiącach witraże wróciły i wyglądają jak nowe. Zdjęcia ukazują kolejność wydarzeń.

Raz jeszcze dziękuję za składane ofiary, za wszelką pomoc. Jeszcze trochę brakuje do wymaganej kwoty za wykonanie witraży, ale ufam, że uda się dokończyć całe zadanie. Proszę też o modlitwę w intencji wszystkich ofiarodawców. Bóg zapłać.

Ks. Grzegorz Jagodziński.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page